Неврозоподобное состояние — лекарства с показаниями к неврозоподобному состоянию

Лекарства (препараты) в которых «неврозоподобное состояние» является показанием к применению. Другие болезни в каталоге: Абстинентное состояние; Астенизирующее состояние; Астеническое состояние;
Лекарство Инструкции Формы АТС код МНН Цена на препарат
1 Адаптол в капсулах, таблетках N05BX Цена на адаптол
2 Глицин в таблетках N06BX Глицин Цена на глицин
3 Грандаксин в таблетках N05BA23 Тофизопам Цена на грандаксин
4 Нейрокс в растворе N07XX Цена на нейрокс
5 Пантогам в сиропе, таблетках N06BX Гопантеновая кислота Цена на пантогам
6 Сонапакс в драже N05AC02 Тиоридазин Цена на сонапакс
7 Тенотен в таблетках N05BX Цена на тенотен
8 Феназепам в растворе, таблетках N05BX Цена на феназепам

Отзывы о неврозоподобном состоянии и лекарствах: