Нефропатия — лекарства с показаниями к нефропатии

Лекарства (препараты) в которых «нефропатия» является показанием к применению. Другие болезни в каталоге: Диабетическая нефропатия; Дизметаболическая нефропатия; Недиабетическая нефропатия;
Лекарство Инструкции Формы АТС код МНН Цена на препарат
1 Амприлан в таблетках C09AA05 Рамиприл Цена на амприлан
2 Анжотен в таблетках C09CA01 Лосартан Цена на анжотен
3 Брюмиприл в капсулах C09AA05 Рамиприл Цена на брюмиприл
4 Ирбезид в таблетках C09CA04 Ирбесартан Цена на ирбезид
5 Ирбесартан в таблетках C09CA04 Ирбесартан Цена на ирбесартан
6 Каптоприл в таблетках C09AA01 Каптоприл Цена на каптоприл
7 Лизинокор в таблетках C09AA03 Лизиноприл Цена на лизинокор
8 Олмезар в таблетках C09CA08 Олмесартан Цена на олмезар
9 Пирамил в таблетках C09AA05 Рамиприл Цена на пирамил
10 Рамизес в таблетках C09AA05 Рамиприл Цена на рамизес
11 Тритаце в таблетках C09AA05 Рамиприл Цена на тритаце
12 Уроцит в таблетках G04BC Цена на уроцит
13 Хартил в капсулах, таблетках C09BB07 Цена на хартил
14 Цистон в сиропе, таблетках G04B Цена на цистон

Отзывы о нефропатии и лекарствах: