Люмбаго — лекарства с показаниями к люмбаго

Лекарства (препараты) в которых «люмбаго» является показанием к применению.
Лекарство Инструкции Формы АТС код МНН Цена на препарат
1 Араценак в таблетках M01AB16 Ацеклофенак Цена на араценак
2 Артоксан в порошке M01AC02 Теноксикам Цена на артоксан
3 Артрокол в геле M02AA10 Кетопрофен Цена на артрокол
4 Ацеклоран в таблетках M01AB16 Ацеклофенак Цена на ацеклоран
5 Аэртал в креме, таблетках M02AA25 Ацеклофенак Цена на аэртал
6 Бетаспан в суспензии H02AB01 Бетаметазон Цена на бетаспан
7 Декстанол в геле, растворе, таблетках M01AE17 Декскетопрофен Цена на декстанол
8 Демотон в порошке, растворе A11BA Цена на демотон
9 Дивидо в капсулах M01AB05 Диклофенак Цена на дивидо
10 Дикловит в капсулах M01AB55 Цена на дикловит
11 Диклоген в геле, растворе M02AA15 Диклофенак Цена на диклоген
12 Дикломек в геле, растворе M02AA15 Диклофенак Цена на дикломек
13 Диклофенак в геле, каплях, капсулах, мази, пластыре, растворе, свечах, таблетках M02AA15 Диклофенак Цена на диклофенак
14 Дипроспан в суспензии H02AB01 Цена на дипроспан
15 Долгит в креме M02AA13 Ибупрофен Цена на долгит
16 Живокоста в мази M02AX10 Цена на живокоста
17 Индометацин в мази, свечах, таблетках M02AA23 Индометацин Цена на индометацин
18 Келтикан в капсулах, порошке M09AX Цена на келтикан
19 Кетопрофен в геле, растворе M02AA10 Кетопрофен Цена на кетопрофен
20 Кетотоп в геле, капсулах, пластыре, растворе, таблетках M02AA10 Кетопрофен Цена на кетотоп
21 Кокарнит в порошке A11EX Цена на кокарнит
22 Кофицил в таблетках N02BA51 Цена на кофицил
23 Мапрофен в таблетках M01AE09 Флурбипрофен Цена на мапрофен
24 Мелбек в растворе, таблетках M01AC06 Мелоксикам Цена на мелбек
25 Мобенак в таблетках M01AB16 Ацеклофенак Цена на мобенак
26 Наклофен в геле, капсулах, растворе, свечах, таблетках M02AA15 Диклофенак Цена на наклофен
27 Нейровитан в таблетках A11A Цена на нейровитан
28 Нейромультивит в растворе, таблетках A11DB Цена на нейромультивит
29 Фастум в геле M02AA10 Кетопрофен Цена на фастум
30 Фенадол в геле, растворе, спрее M02AA06 Этофенамат Цена на фенадол
31 Финалгон в мази M02AX10 Цена на финалгон
32 Эспол в мази M02AB Цена на эспол
33 Юнигамма в таблетках A11DB Цена на юнигамма

Отзывы о люмбаго и лекарствах: