Лабиринтопатия — лекарства с показаниями к лабиринтопатии

Лекарства (препараты) в которых «лабиринтопатия» является показанием к применению.
Лекарство Инструкции Формы АТС код МНН Цена на препарат
1 Винпотропил в капсулах N06BX Цена на винпотропил
2 Неуробекс в капсулах, таблетках A11EB Цена на неуробекс
3 Пирацезин в капсулах N06BX Цена на пирацезин
4 Фезам в капсулах N06BX Цена на фезам
5 Циннотропил в капсулах N06BX Цена на циннотропил

Отзывы о лабиринтопатии и лекарствах: