Крапивница — лекарства с показаниями к крапивнице

Лекарства (препараты) в которых «крапивница» является показанием к применению. Другие болезни в каталоге: Идиопатическая крапивница;
Лекарство Инструкции Формы АТС код МНН Цена на препарат
1 Алерон в таблетках R06AE09 Левоцетиризин Цена на алерон
2 Аллергозан в креме, мази, таблетках D04AA09 Хлоропирамин Цена на аллергозан
3 Аллергофри в таблетках R06AE09 Левоцетиризин Цена на аллергофри
4 Аллерсет в таблетках R06AE07 Цетиризин Цена на аллерсет
5 Аналергин в таблетках R06AX27 Дезлоратадин Цена на аналергин
6 Бетаспан в суспензии H02AB01 Бетаметазон Цена на бетаспан
7 Гиоксизон в мази D07CA01 Цена на гиоксизон
8 Дезлор в таблетках R06AX27 Дезлоратадин Цена на дезлор
9 Дезрадин в таблетках R06AX27 Дезлоратадин Цена на дезрадин
10 Дексаметазон в каплях, растворе, таблетках S01BA01 Дексаметазон Цена на дексаметазон
11 Дермодрин в мази D04AA32 Дифенгидрамин Цена на дермодрин
12 Диазолин в драже, таблетках R06AX15 Мебгидролин Цена на диазолин
13 Димедрол в растворе, таблетках R06AA02 Дифенгидрамин Цена на димедрол
14 Зетринал в сиропе, таблетках R06AE07 Цетиризин Цена на зетринал
15 Зиртек в каплях, таблетках R06AE07 Цетиризин Цена на зиртек
16 Зодак в каплях, сиропе, таблетках R06AE07 Цетиризин Цена на зодак
17 Кестин в таблетках R06AX22 Эбастин Цена на кестин
18 Кларидол в сиропе, таблетках R06AX13 Лоратадин Цена на кларидол
19 Кларитин в сиропе, таблетках R06AX13 Лоратадин Цена на кларитин
20 Креброс в таблетках R06AE09 Левоцетиризин Цена на креброс
21 Ксизал в каплях, таблетках R06AE09 Левоцетиризин Цена на ксизал
22 Лактофильтрум в таблетках A07BC30 Цена на лактофильтрум
23 Леваризин в таблетках R06AE09 Левоцетиризин Цена на леваризин
24 Ломилан в таблетках R06AX13 Лоратадин Цена на ломилан
25 Лорактив в сиропе, таблетках R06AX13 Лоратадин Цена на лорактив
26 Лоратадин в таблетках R06AX13 Лоратадин Цена на лоратадин
27 Лордес в сиропе, таблетках R06AX27 Дезлоратадин Цена на лордес
28 Лордестин в таблетках R06AX27 Дезлоратадин Цена на лордестин
29 Лоризан в геле, сиропе, таблетках R01AC Лоратадин Цена на лоризан
30 Лоринден в мази D07BB01 Цена на лоринден
31 Носмин в таблетках R06AE07 Цетиризин Цена на носмин
32 Оксикорт в аэрозоле, мази D07CA01 Цена на оксикорт
33 Парлазин в каплях, таблетках R06AE07 Цетиризин Цена на парлазин
34 Пипольфен в драже, растворе R06AD02 Прометазин Цена на пипольфен
35 Поллезин в каплях, таблетках R06AE09 Левоцетиризин Цена на поллезин
36 Преднизолон в мази, растворе, таблетках D07AA03 Преднизолон Цена на преднизолон
37 Псило в геле D04AA32 Дифенгидрамин Цена на псило
38 Ролиноз в каплях, таблетках R06AE07 Цетиризин Цена на ролиноз
39 Рупафин в таблетках R06AX28 Рупатадин Цена на рупафин
40 Седавит в растворе, таблетках N05CX Цена на седавит
41 Супрастин в растворе, таблетках R06AC03 Хлоропирамин Цена на супрастин
42 Тавегил в растворе, таблетках R06AA04 Клемастин Цена на тавегил
43 Телфаст в таблетках R06AX26 Фексофенадин Цена на телфаст
44 Фексет в таблетках R06AX26 Фексофенадин Цена на фексет
45 Фексофаст в таблетках R06AX26 Фексофенадин Цена на фексофаст
46 Фенистил в геле, каплях, креме D04AA13 Диметинден Цена на фенистил
47 Фенкарол в таблетках R06AX Хифенадин Цена на фенкарол
48 Хилак в каплях A07FA Цена на хилак
49 Хлоропирамин в растворе R06AC03 Хлоропирамин Цена на хлоропирамин
50 Цветокс в растворе, таблетках R06AE07 Цетиризин Цена на цветокс
51 Цетерис в таблетках R06AE07 Цетиризин Цена на цетерис
52 Эдем в таблетках R06AX27 Дезлоратадин Цена на эдем
53 Эльзин в таблетках R06AE09 Левоцетиризин Цена на эльзин
54 Эриус в сиропе, таблетках R06AX27 Дезлоратадин Цена на эриус

Отзывы о крапивнице и лекарствах: