Инфаркт миокарда — лекарства с показаниями к инфаркту миокарда

Лекарства (препараты) в которых «инфаркт миокарда» является показанием к применению. Другие болезни в каталоге: Интраоперационная ишемия миокарда; Инфаркт мозга; Ишемия миокарда;
Лекарство Инструкции Формы АТС код МНН Цена на препарат
1 Актилизе в порошке B01AD02 Алтеплаза Цена на актилизе
2 Алфагин в капсулах, сиропе A13A Цена на алфагин
3 Амприлан в таблетках C09AA05 Рамиприл Цена на амприлан
4 Ангиокс в порошке B01AE06 Бивалирудин Цена на ангиокс
5 Арикстра в растворе B01AX05 Фондапаринукс натрия Цена на арикстра
6 Аспенорм в таблетках B01AC06 Ацетилсалициловая кислота Цена на аспенорм
7 Аспирин в таблетках N02BA51 Цена на аспирин
8 Астатин в таблетках C10AA05 Аторвастатин Цена на астатин
9 Атенолол в таблетках C07AB03 Атенолол Цена на атенолол
10 Ацекардол в таблетках B01AC06 Ацетилсалициловая кислота Цена на ацекардол
11 Багровен в таблетках C09AA03 Лизиноприл Цена на багровен
12 Бетак в таблетках C07AB05 Бетаксолол Цена на бетак
13 Беталок в растворе, таблетках C07AB02 Метопролол Цена на беталок
14 Брюмиприл в капсулах C09AA05 Рамиприл Цена на брюмиприл
15 Вазокардин в таблетках C07AB02 Метопролол Цена на вазокардин
16 Вазонат в капсулах, растворе C01EB Мельдоний Цена на вазонат
17 Вазопро в растворе C01EB Мельдоний Цена на вазопро
18 Валсартан в таблетках C09CA03 Валсартан Цена на валсартан
19 Варфарин в таблетках B01AA03 Варфарин Цена на варфарин
20 Гепарин в мази, растворе C05BA53 Цена на гепарин
21 Годасал в таблетках B01AC06 Ацетилсалициловая кислота Цена на годасал
22 Даприл в таблетках C09AA03 Лизиноприл Цена на даприл
23 Деплатт в таблетках B01AC04 Клопидогрел Цена на деплатт
24 Диротон в таблетках C09AA03 Лизиноприл Цена на диротон
25 Дофамин в порошке C01CA04 Допамин Цена на дофамин
26 Езафосфина в порошке, растворе C01EB07 Фосфруктоза Цена на езафосфина
27 Зокардис в таблетках C09AA15 Зофеноприл Цена на зокардис
28 Идринол в растворе C01EB Мельдоний Цена на идринол
29 КардиАСК в таблетках N02BA01 Цена на кардиаск
30 Кардиомагнил в таблетках B01AC06 Ацетилсалициловая кислота Цена на кардиомагнил
31 Кардионат в капсулах, растворе C01EB Мельдоний Цена на кардионат
32 Карум в таблетках B01AC04 Клопидогрел Цена на карум
33 Кворекс в таблетках B01AC04 Клопидогрел Цена на кворекс
34 Клексан в растворе B01AB05 Эноксапарин натрия Цена на клексан
35 Кловикс в таблетках B01AC04 Клопидогрел Цена на кловикс
36 Клопено в таблетках B01AC04 Клопидогрел Цена на клопено
37 Клопигрель в таблетках B01AC04 Клопидогрел Цена на клопигрель
38 Клопидогрель в таблетках B01AC04 Клопидогрел Цена на клопидогрель
39 Кокарбоксилаза в порошке A11DA Кокарбоксилаза Цена на кокарбоксилаза
40 Корвитин в порошке C05CX Цена на корвитин
41 Корвитол в таблетках C07AB02 Метопролол Цена на корвитол
42 Лайботен в порошке C01EB06 Фосфокреатинин Цена на лайботен
43 Лизинокор в таблетках C09AA03 Лизиноприл Цена на лизинокор
44 Лизиноприл в таблетках C09AA03 Лизиноприл Цена на лизиноприл
45 Лизорил в таблетках C09AA03 Лизиноприл Цена на лизорил
46 Линкур в таблетках B01AC04 Клопидогрел Цена на линкур
47 Листрил в таблетках C09AA03 Лизиноприл Цена на листрил
48 Лодигрел в таблетках B01AC04 Клопидогрел Цена на лодигрел
49 Лопирел в таблетках B01AC04 Клопидогрел Цена на лопирел
50 Маброн в капсулах, растворе N02AX02 Трамадол Цена на маброн
51 Магнерот в таблетках A12CC09 Цена на магнерот
52 Метокард в таблетках C07AB02 Метопролол Цена на метокард
53 Метопролол в таблетках C07AB02 Метопролол Цена на метопролол
54 Милдрокард в растворе C01EB Цена на милдрокард
55 Милдронат в капсулах, растворе, таблетках C01EB Мельдоний Цена на милдронат
56 Нейрокс в растворе N07XX Цена на нейрокс
57 Неотон в порошке C01EB06 Фосфокреатин Цена на неотон
58 Омакор в капсулах C10AX06 Цена на омакор
59 Панангин в порошке, таблетках A12CX Цена на панангин
60 Пирамил в таблетках C09AA05 Рамиприл Цена на пирамил
61 Пласеп в таблетках B01AC04 Клопидогрел Цена на пласеп
62 Полприл в капсулах C09AA05 Рамиприл Цена на полприл
63 Рамизес в таблетках C09AA05 Рамиприл Цена на рамизес
64 Рамкор в капсулах C09AA05 Рамиприл Цена на рамкор
65 Рибоксин в растворе, таблетках C01EB Инозин Цена на рибоксин
66 Рипронат в растворе C01E Мельдоний Цена на рипронат
67 Ротакиназа в порошке B01AD01 Стрептокиназа Цена на ротакиназа
68 Симвор в таблетках C10AA01 Симвастатин Цена на симвор
69 Симекар в таблетках C10AA01 Симвастатин Цена на симекар
70 Стазекс в таблетках B01AC04 Клопидогрел Цена на стазекс
71 Стрептокиназа в порошке B01AD01 Стрептокиназа Цена на стрептокиназа
72 Тессирон в таблетках B01AC04 Клопидогрел Цена на тессирон
73 Тиотриазолин в каплях, растворе, таблетках S01XA Цена на тиотриазолин
74 Трамадол в капсулах, растворе, свечах, таблетках N02AX02 Трамадол Цена на трамадол
75 Тритаце в таблетках C09AA05 Рамиприл Цена на тритаце
76 Тромбопол в таблетках B01AC06 Ацетилсалициловая кислота Цена на тромбопол
77 Тромбофлюкс в порошке B01AD01 Стрептокиназа Цена на тромбофлюкс
78 Фраксипарин в растворе B01AB06 Надропарин кальция Цена на фраксипарин
79 Хартил в капсулах, таблетках C09BB07 Цена на хартил
80 Эгилок в таблетках C07AB02 Метопролол Цена на эгилок
81 Эмоксипин в каплях, растворе S01XA Цена на эмоксипин
82 Энал в таблетках C09AA02 Эналаприл Цена на энал
83 Эпнон в таблетках C03DA04 Эплеренон Цена на эпнон
84 Эсколан в таблетках C10AA05 Аторвастатин Цена на эсколан
85 Эспиро в таблетках C03DA04 Эплеренон Цена на эспиро

Отзывы об инфаркте миокарда и лекарствах: