Галлюцинация — лекарства с показаниями к галлюцинации

Лекарства (препараты) в которых «галлюцинация» является показанием к применению.
Лекарство Инструкции Формы АТС код МНН Цена на препарат
1 Раксидон в таблетках N05AX08 Рисперидон Цена на раксидон
2 Ривокс в таблетках N05AL05 Амисульприд Цена на ривокс
3 Росталепт в таблетках N05AX08 Рисперидон Цена на росталепт
4 Сенорм в таблетках N05AD01 Галоперидол Цена на сенорм
5 Солиан в растворе, таблетках N05AL05 Амисульприд Цена на солиан

Отзывы о галлюцинации и лекарствах: