Фолликулит — лекарства с показаниями к фолликулиту

Лекарства (препараты) в которых «фолликулит» является показанием к применению.
Лекарство Инструкции Формы АТС код МНН Цена на препарат
1 Бактробан в креме, мази D06AX09 Мупироцин Цена на бактробан
2 Гиоксизон в мази D07CA01 Цена на гиоксизон
3 Дикларан в таблетках J01FA09 Кларитромицин Цена на дикларан
4 Доксцеф в порошке, таблетках J01DD13 Цефподоксим Цена на доксцеф
5 Клабакс в гранулах J01FA09 Кларитромицин Цена на клабакс
6 Клабел в таблетках J01FA09 Кларитромицин Цена на клабел
7 Кларанта в таблетках J01FA09 Кларитромицин Цена на кларанта
8 Кларигет в гранулах, таблетках J01FA09 Кларитромицин Цена на кларигет
9 Клацид в гранулах, порошке, таблетках J01FA09 Кларитромицин Цена на клацид
10 Клеримед в таблетках J01FA09 Кларитромицин Цена на клеримед
11 Ларицид в таблетках J01FA09 Кларитромицин Цена на ларицид
12 Меристат в гранулах, таблетках J01FA09 Кларитромицин Цена на меристат
13 Миконаз в геле, капсулах, креме, присыпке A01AB09 Миконазол Цена на миконаз
14 Низорал в креме, таблетках, шампуне D01AC08 Кетоконазол Цена на низорал
15 Оксикорт в аэрозоле, мази D07CA01 Цена на оксикорт
16 Тетрациклин в мази, таблетках S01AA09 Тетрациклин Цена на тетрациклин
17 Цепотил в порошке, таблетках J01DD13 Цефподоксим Цена на цепотил

Отзывы о фолликулите и лекарствах: