Цитомегаловирусная инфекция — лекарства с показаниями к цитомегаловирусной инфекции

Лекарства (препараты) в которых «цитомегаловирусная инфекция» является показанием к применению. Другие болезни в каталоге: Абдоминальная инфекция; Бактериальная инфекция глаза; Гинекологическая инфекция;
Лекарство Инструкции Формы АТС код МНН Цена на препарат
1 Амиксин в таблетках J05AX Тилорон Цена на амиксин
2 Валавекс в таблетках J05AB11 Валацикловир Цена на валавекс
3 Валавир в таблетках J05AB11 Валацикловир Цена на валавир
4 Валацикловир в таблетках J05AB11 Валацикловир Цена на валацикловир
5 Вальтровир в таблетках J05AB11 Валацикловир Цена на вальтровир
6 Виусид в порошке L03AX Цена на виусид
7 Зовиракс в креме, мази, порошке, таблетках D06BB03 Ацикловир Цена на зовиракс
8 Лавомакс в таблетках J05AX Тилорон Цена на лавомакс
9 НеоЦитотект в растворе J06BB09 Цена на неоцитотект
10 Панавир в геле, растворе, свечах J05AX Цена на панавир
11 Протефлазид в каплях J05AX Цена на протефлазид
12 Улкарил в креме, таблетках D06BB03 Ацикловир Цена на улкарил
13 Циклоферон в мази, растворе, таблетках L03AX Цена на циклоферон

Отзывы о цитомегаловирусной инфекции и лекарствах: