Препараты по АТС коду «S01E E01» в Казахстане

Лекарство Инструкции Формы АТС код МНН Цена на препарат
1 Акистан в каплях S01EE01 Латанопрост Цена акистана
2 Ксалатан в каплях S01EE01 Латанопрост Цена ксалатана
3 Ксалоптик в каплях S01EE01 Латанопрост Цена ксалоптика
4 Ланотан в каплях S01EE01 Латанопрост Цена ланотана
5 Латанокс в каплях S01EE01 Латанопрост Цена латанокса
6 Латасопт в каплях S01EE01 Латанопрост Цена латасопта
7 Латопрост в каплях S01EE01 Латанопрост Цена латопроста
8 Пролатан в каплях S01EE01 Латанопрост Цена пролатана