Препараты по АТС коду «S01C A01» в Казахстане

Лекарство Инструкции Формы АТС код МНН Цена на препарат
1 Вигадекса в каплях S01CA01 Цена вигадексы
2 Дексатрол в каплях S01CA01 Цена дексатрола
3 Дексафлокс в суспензии S01CA01 Цена дексафлокса
4 Макситрол в каплях, мази S01CA01 Цена макситрола
5 Софрадекс в каплях S01CA01 Цена софрадекса
6 Тобрадекс в каплях, мази S01CA01 Цена тобрадекса