Препараты по АТС коду «R05C B06» в Казахстане

Лекарство Инструкции Формы АТС код МНН Цена на препарат
1 Аброл в таблетках R05CB06 Амброксол Цена аброла
2 Амбро в капсулах, растворе, сиропе, таблетках R05CB06 Амброксол Цена амбро
3 Амбробене в капсулах, растворе, сиропе, таблетках R05CB06 Амброксол Цена амбробене
4 Амброксол в таблетках R05CB06 Амброксол Цена амброксола
5 Амбролан в таблетках R05CB06 Амброксол Цена амбролана
6 Амбролитин в сиропе R05CB06 Амброксол Цена амбролитина
7 Амбросан в таблетках R05CB06 Амброксол Цена амбросана
8 Амбросо в сиропе R05CB06 Амброксол Цена амброса
9 Амброштад в сиропе, таблетках R05CB06 Амброксол Цена амброштада
10 Бронолак в таблетках R05CB06 Амброксол Цена бронолака
11 Бронхорус в сиропе, таблетках R05CB06 Амброксол Цена бронхоруса
12 Лазолван в капсулах, растворе, сиропе, таблетках R05CB06 Амброксол Цена лазолвана
13 Мукекс в таблетках R05CB06 Амброксол Цена мукекса
14 Мукорал в сиропе, таблетках R05CB06 Амброксол Цена мукорал
15 Перколит в сиропе, таблетках R05CB06 Амброксол Цена перколита
16 Секразол в сиропе, таблетках R05CB06 Амброксол Цена секразола
17 Солфран в таблетках R05CB06 Амброксол Цена солфрана
18 Фиброн в сиропе R05CB06 Амброксол Цена фиброна
19 Флавамед в растворе, таблетках R05CB06 Амброксол Цена флавамеда
20 Халиксол в сиропе, таблетках R05CB06 Амброксол Цена халиксола