Препараты по АТС коду «R01A A07» в Казахстане

Лекарство Инструкции Формы АТС код МНН Цена на препарат
1 Галазолин в геле, каплях R01AA07 Ксилометазолин Цена галазолина
2 Ксимелин в каплях, спрее R01AA07 Ксилометазолин Цена ксимелина
3 Мералис в спрее R01AA07 Ксилометазолин Цена мералиса
4 Назаксил в каплях, спрее R01AA07 Ксилометазолин Цена назаксила
5 Отривин в каплях, спрее R01AA07 Ксилометазолин Цена отривина
6 Отризол в каплях, спрее R01AA07 Ксилометазолин Цена отризола
7 Ринонорм в каплях, спрее R01AA07 Ксилометазолин Цена ринонорма
8 Сайносил в спрее R01AA07 Ксилометазолин Цена сайносила
9 Снуп в спрее R01AA07 Ксилометазолин Цена снупа
10 Тизин в спрее R01AA07 Ксилометазолин Цена тизина
11 Фармазолин в каплях R01AA07 Ксилометазолин Цена фармазолина
12 Фасторик в каплях, порошке, таблетках R01AA07 Ксилометазолин Цена фасторика
13 Эвказолин в спрее R01AA07 Ксилометазолин Цена эвказолина