Препараты по АТС коду «J06B A02» в Казахстане

Лекарство Инструкции Формы АТС код МНН Цена на препарат
1 Киовиг в растворе J06BA02 Цена киовига
2 Октагам в растворе J06BA02 Цена октагама
3 Пентаглобин в растворе J06BA02 Цена пентаглобина
4 Привиджен в растворе J06BA02 Цена привиджена