Препараты по АТС коду «H02A B04» в Казахстане

Лекарство Инструкции Формы АТС код МНН Цена на препарат
1 Метипред в порошке, таблетках H02AB04 Метилпреднизолон Цена метипреда