Препараты по АТС коду «D07A C01» в Казахстане

Лекарство Инструкции Формы АТС код МНН Цена на препарат
1 Акридерм в креме D07AC01 Бетаметазон Цена акридерма
2 Белодерм в креме, мази, спрее D07AC01 Бетаметазон Цена белодерма
3 Бетлибен в креме, мази D07AC01 Бетаметазон Цена бетлибена
4 Целестодерм в креме, мази D07AC01 Бетаметазон Цена целестодерма